Hợp đồng khoán việc là gì? Phân biệt hợp đồng khoán và hợp đồng lao động 

Hợp đồng khoán việc là gì? Hợp đồng khoán việc là một trong những loại hợp đồng điển hình thường được các doanh nghiệp sử dụng hiện nay. Tuy nhiên từ trước đến nay, đa phần mọi người thường nghe nhiều về hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động nhiều hơn. Vậy hợp đồng khoán việc có giống với hai loại hợp đồng trên hay không? 

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích hợp đồng khoán việc là gì? Những nội dung cụ thể liên quan đến loại hợp đồng đặc biệt này để giúp các bạn bổ sung kiến thức về các loại hợp đồng trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp lớn một cách tốt nhất. 

Khái niệm về hợp đồng khoán việc là gì? 

Hợp đồng khoán việc được hiểu đơn giản là một loại giao kết với mục đích thỏa thuận dựa trên sự đồng tình của tất cả những chủ thể. Trong đó, chủ thể chịu trách nhiệm nhận khoán việc chính là phải hoàn thành được những công việc được giao một cách tốt nhất. Còn những chủ khoán sẽ là người chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho đơn vị nhận khoán việc để công việc được hoàn thiện nhanh chóng nhất. 

Cụ thể hơn, bạn có thể hiểu hợp đồng khoán việc sẽ được các doanh nghiệp sử dụng khi cần tuyển dụng những lao động thời vụ, làm việc trong một thời gian ngắn. Còn với những công việc mang tính dài hạn, ổn định sẽ không phù hợp với loại hợp đồng này. 

Có bao nhiêu loại hợp đồng khoán việc hiện nay?

Đối với loại hợp đồng khoán việc thường chia ra làm hai loại, bao gồm hoạt động khoán việc toàn bộ và hợp đồng khoán việc từng phần. Cụ thể cách sử dụng của hai loại hợp đồng này như sau: 

Loại hợp đồng khoán việc toàn bộ

Đây là một trong các loại hợp đồng khoán việc mà bên giao khoán không phải có trách nhiệm trả chi phí cho bên nhận khoán. Trong này bao gồm chi phí cơ sở vật chất và chi phí liên quan đến quá trình để triển khai các hạng mục công việc. Với loại hợp đồng này, bên nhận khoán việc không mất quá nhiều chi phí mà vẫn có thể tập trung hoàn thành công việc đúng như cam kết. 

Loại hợp đồng khoán việc từng phần

Bắt buộc doanh nghiệp phải đầu tư công cụ, các cơ sở vật chất để hoàn thành đúng tiến độ công việc. Còn chủ thể khoán việc sẽ phải trả tiền khấu hao cùng tiền công cho bên được nhận khoán việc mà thôi. 

Những quy định mới về hợp đồng khoán việc hiện nay

Khi quyết định ký hợp đồng khoán việc thì những chủ thể liên quan cần tuân thủ thêm những nội dung về quy định và nghĩa vụ thuế. Tất cả những điều này cần phải đảm bảo những quy định về tham gia bảo hiểm. 

Chủ thể hợp đồng và nghĩa vụ thuế

Theo Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, hầu hết các chủ thể là các cá nhân sẽ phải tham gia vào việc giao kết cần nộp một số thuế nhất định dựa trên tiền lương hiện có, tiền công này sẽ được trả khi bạn hoàn thành công việc bất kỳ. 

Doanh nghiệp có nhiệm vụ đứng ra giao khoán công việc, trong đó có những công việc cần khấu trừ thuế thu nhập cá nhân song song bên cạnh việc nhận khoán việc. Sau đó, bạn cần phải cung cấp thêm những chứng từ liên quan cần thiết cho cơ quan thuế. 

Trong trường hợp nếu các cá nhân nhận khoán việc được ủy quyền hoạt động cho doanh nghiệp khác để tiến hành đưa ra các quyết toán thuế, doanh nghiệp giao khoán mà không cần phải cung cấp các chứng từ chiết khấu liên quan cho cơ quan thuế.

Trong trường hợp các cá nhân nếu nhận khoán việc đã được ủy quyền cho một doanh nghiệp khác tiến hàng đưa ra quyết toán thuế thì doanh nghiệp đó phải giao khoán việc không cần trải qua khâu cung cấp chứng từ chiết khấu cho các cơ quan thuế nữa. 

Về chế độ bảo hiểm cụ thể 

Nhiều người vẫn thắc mắc về việc sử dụng hợp đồng khoán việc có phải đóng bảo hiểm hay không? Theo Điều 2 của Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 có quy định thì các cá nhân nhận khoán việc không phải là đối tượng nằm trong nhóm đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội. 

Đây cũng là một điểm bất lợi của người lao động hiện nay, các doanh nghiệp sẽ dựa vào điều này để tìm cách ký kết các hợp đồng khoán việc nhằm tránh đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Vì vậy cá nhân khi tham gia ký hợp đồng lao động nên đọc rõ các điều khoản và đặc biệt lưu ý về thời hạn hợp đồng. 

Điểm khác nhau giữa hợp đồng khoán việc và hợp đồng lao động hiện nay

Hiện nay có rất nhiều người có sự nhầm lẫn nhất định giữa hợp đồng khoán việc và hợp đồng lao động. Tuy nhiên nếu như xét về mặt tính chất và yêu cầu công việc thì hai loại hợp đồng hoàn toàn khác nhau. Trong đó hợp đồng khoán việc sẽ chỉ áp dụng cho những trường hợp lao động ngắn hạn. Còn hợp đồng lao động dài hạn sẽ áp dụng cho những lao động ký hợp đồng làm việc lâu dài. 

Riêng đối với hợp đồng lao động, mỗi cá nhân sẽ được nhận một mức lương xứng đáng với năng suất lao động theo đúng với thỏa thuận của bên sử dụng lao động. Còn với loại hợp đồng khoán việc, đa phần bên chủ thể nhận giao khoán sẽ phải bỏ một phần hoặc bỏ toàn bộ chi phí cho việc đầu tư cơ sở vật chất giúp hoàn thành công việc. 

Hợp đồng khoán việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? 

Đối với thuế thu nhập cá nhân sẽ chịu thuế từ chính tiền công và tiền lương. Trong đó bao gồm các khoản có tính chất tiền công để nhận lương từ các hợp đồng được thực hiện tại Điều 11 của Luật thuế thu nhập cá nhân vào năm 2007. 

Còn riêng với những trường hợp giao kết hợp đồng khoán việc trọn gói, trong đó sẽ bao gồm các khoán chi phí về nhân công, chi phí nguyên liệu, chi phí công cụ lao động. Những phần chi phí này dùng để xác định đúng các phần thu nhập từ việc chịu thuế thông qua tiền công được ghi rõ trong loại hợp đồng đó. 

Trên đây là những nội dung liên quan đến các hợp đồng khoán việc là gì? Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp đã giúp bạn có thể hiểu sâu hơn về khái niệm “hợp đồng khoán việc” chi tiết hơn. Mong là những kiến thức này sẽ giúp bạn có thể ứng dụng sâu vào quá trình ký kết hợp đồng lao động về sau.