Doanh thu thuần là gì? Các khái niệm khác trong kinh doanh

Doanh thu thuần không phải là một khái niệm xa lạ đối với những người đã và đang hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đây sẽ là một thuật ngữ khá mới đối với những ai sắp đầu tư vào lĩnh vực này. Chính vì thế, hiểu rõ doanh thu thuần là gì là rất cần thiết, giúp bạn tính toán và xác định chính xác được lợi nhuận cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng tham khảo bài viết này để nắm rõ khái niệm doanh thu thuần nhé!

Doanh thu là gì?

Doanh thu là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu về từ hoạt động kinh doanh của mình như mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Theo đó công thức tính doanh thu được áp dụng như sau: Doanh thu = Tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ bán ra * Đơn giá + Các khoản phụ thu khác.

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần trong tiếng Anh là Net Revenue, đây là khoản doanh thu mà doanh nghiệp đã thu về được trong hoạt động bán hàng và đã trừ đi các khoản thuế phí, giảm giá hàng bán hay các khoản giảm trừ doanh thu khác như chiết khấu thương mại, doanh thu hàng bán bị trả lại.

Muốn tính doanh thu thuần, bạn có thể áp dụng hai công thức như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – Giảm giá hàng bán – Thuế gián thu

Doanh thu thuần là một trong những chỉ số quan trọng giúp xác định được kế hoạch kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trong một khoản thời gian nhất định. Khi có kết quả kinh doanh, bạn sẽ có đánh giá khách hàng về hiệu quả hoạt động của công ty, lãi hay lỗ, đồng thời đưa ra một phương hướng kinh doanh trong thời gian sắp tới. Doanh thu thuần là yếu tố quan trọng giúp bạn xác định hiệu quả kinh doanh, theo đó bạn tính theo công thức sau:

Kết quả kinh doanh = Doanh thu thuần – Giá vốn – Chi phí quản lý kinh doanh

Một số khái niệm liên quan đến doanh thu thuần

Lợi nhuận thuần là gì?         

Thực tế, bất kỳ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng đều quan tâm đến lợi nhuận cuối cùng mà công ty thu về được. Vậy lợi nhuận là gì? Lợi nhuận được hiểu là tổng chênh lệch giữa phần doanh thu và phần chi phí của hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như toàn thể xã hội.

Thu được lợi nhuận cao là điều mà bất cứ công ty nào cũng mong muốn, đây cũng chính là động lực chính giúp doanh nghiệp đầu tư và phát triển hơn nữa trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Qua đó, giúp doanh nghiệp có nguồn vốn để tái đầu tư, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào công việc sản xuất, mở rộng quy mô và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Đối với người lao động, lợi nhuận cao có thể giúp họ nâng cao thu nhập, lương thưởng đồng thời tạo động lực, khuyến khích họ làm việc hiệu quả hơn.

Công thức tính lợi nhuận thuần như sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – (Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý).

Hoặc có thể áp dụng cách tích sau:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá thành toàn bộ sản phẩm và dịch vụ.

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng được hiểu là lợi nhuận sau thuế, là khoản lợi thu được sau khi trừ đi tất cả những khoản chi phí của doanh nghiệp kể cả thuế thu nhập từ tổng doanh thu bán hàng. Khi tính lợi nhuận ròng, bạn sẽ biết được phần trăm lợi nhuận chiếm được trong tổng doanh thu, qua đó xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận ròng lớn hơn 0 thì doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và có lãi. Ngược lại, nếu bằng hoặc nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp đang chịu lỗ và phải kịp thời điều chỉnh phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu được khái niệm doanh thu thuần là gì cũng như một số những thuật ngữ khác trong kinh doanh. Khi bắt đầu kinh doanh, nắm rõ những khái niệm này là rất quan trọng, giúp bạn đánh giá khách quan được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong khoản thời gian nhất định.