Điều cần biết về chế độ lao động việc làm ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, người lao động được mong đợi sẽ làm việc chăm chỉ và thể hiện sự trung thành và lòng tôn trọng của họ đối với công ty để đổi lấy mức độ bảo đảm việc làm và lợi ích như trợ cấp nhà ở, bảo hiểm tốt, sử dụng các tiện ích giải trí, tiền thưởng và lương hưu, càng có thâm niêm làm làm việc lâu năm, càng dễ được khen thưởng.

Theo nguyên tắc chung, công ty càng lớn thì lợi ích của nhân viên càng nhiều. Các công ty lớn có lợi ích, an ninh và tiện nghi sinh hoạt nhưng thấp trên tiền lương căn bản. Các công ty liên doanh nhỏ thường phải trả mức lương cơ bản cao hơn và các ưu đãi về hiệu quả hoạt động, nhưng cung cấp ít an ninh và tiện nghi ít. Đó là một cách đánh đổi.

Nghỉ có lương:

Nhân viên thường trực và nhân viên hợp đồng việc làm được nghỉ ít nhất 10 ngày/1 năm và sau 6 tháng làm việc sẽ tăng lên 20 ngày với những lao động làm việc có thâm niên làm từ 6,5 năm trở lên trong làm dịch vụ. Phụ cấp này có thể được xếp hạng theo tỷ lệ làm việc một phần năm.

Thời gian nghĩ có lương không ít hơn 15 ngày vào các ngày lễ ở Nhật mỗi năm, cộng với nhiều công ty đóng cửa trong một thời gian theo luật lao động quy định là vài ngày vào mùa hè hoặc trong suốt Năm mới.

Nghỉ bệnh:

Nhìn chung, không có quyền nghỉ ốm nào ở Nhật Bản. Khi nhân viên bị bệnh, họ sử dụng kỳ nghỉ hưởng lương của mình để nghỉ phép. Một số công ty nước ngoài cho phép nhân viên nghỉ việc ốm đau như một lợi ích đặc biệt.

An sinh xã hội:

Có hai loại chính của an sinh xã hội:

1) “Kokumin kenko hoken” hoặc “Bảo hiểm sức khoẻ của công dân”. Điều này chủ yếu nhằm vào những người tự làm chủ hoặc những người lao động việc làm tạm thời hoặc bán thời gian dài hạn (gọi là “freeters” ở Nhật). Đó là một hệ thống mà theo đó các cá nhân đăng ký tìm việc làm tại văn phòng chính quyền địa phương của mình và trả phí bảo hiểm hàng tháng, được đánh giá theo thu nhập.

Bảo hiểm này bao gồm 70% chi phí cho việc điều trị y tế. Nhiều người cũng tự mua bảo hiểm cho riêng mình để trang trải cho 30% chi phí khác, chỉ trong trường hợp bệnh nặng hoặc thương tích.

“Kokumin kenko hoken” rẻ hơn đáng kể đối với cá nhân so với lựa chọn dưới đây vì nó chỉ bao gồm bảo hiểm y tế, không có gì khác. Như vậy, nó là lựa chọn ưa thích của nhiều người nước ngoài sống và lao động ở Nhật Bản, những người không có ý định ở đây lâu dài.

2) “Shakai Hoken” hoặc “An Sinh Xã Hội”. Đây là một kế hoạch toàn diện hơn nhiều so với ở trên, và là một hệ thống đóng góp, trong đó 50% chi phí bảo hiểm hàng tháng được bao trả bởi cá nhân thông qua khấu trừ từ tiền lương tại nguồn và 50% ở chủ doanh nghiệp.

Shakai Hoken bao gồm 4 điều: Bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp. Với mức độ bao phủ toàn diện như vậy, chi phí cho nhân viên thường cao gấp đôi, hoặc cao hơn mức bảo hiểm y tế ở mức 1) ở trên.

Lao động nước ngoài ngắn hạn – những người nước ngoài chỉ ở Nhật Bản trong một vài năm – thường cố gắng tránh đăng ký An Sinh Xã Hội và chọn 1) ở trên hoặc mua bảo hiểm do một nhà cung cấp nước ngoài cung cấp vì nó sẽ rẻ hơn đáng kể làm như vậy. Ngoài ra, trừ khi họ làm việc tại Nhật Bản từ 20 năm trở lên, họ sẽ không bao giờ nhận được yêu cầu trợ cấp hưu trí một phần của khoản thanh toán An Sinh Xã Hội của họ.

Trên đây là những vấn đề sơ lược nhất về những ưu tiên lao động, cho những ai hiện đang sắp hoặc có ý định tìm việc làm , đi làm việc ở Nhật Bản.