Những quy định ngày nghỉ cần biết khi lao động tại Nhật Bản

Trở thành một nhân viên tại một công ty Nhật Bản là cả một cạnh tranh khốc liệt của tài năng trong việc tìm việc. Các ứng cử viên Nhật Bản có khuynh hướng thận trọng khi lựa chọn một công ty để làm việc, có được việc làm.

Nhật Bản luôn có những luật định và chính sách riêng dành cho lao động địa phương lẫn lao động nước ngoài, nhằm để giúp thu hút và bảo mật tài năng.

Lãnh đạo không dựa trên sự quyết đoán hoặc ra quyết định nhanh chóng nhưng về khả năng tạo ra sự đồng thuận, có tính đến nhu cầu của cấp dưới.

Chi phí Hàng hải:

Các công ty thường hoàn trả các khoản tiền đổi quỹ dựa trên giá vé hàng tháng mặc dù nó không phải là nghĩa vụ. Xin lưu ý rằng chi phí hoán đổi phải chịu Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Lao động nhưng không phải là thuế thu nhập của nhân viên.

Chi phí kinh doanh:

Chi phí liên quan đến kinh doanh được hoàn trả đầy đủ cho nhân viên (đi lại, ăn, ở).

Chi phí không liên quan đến công việc làm thường phải được tính vào tiền lương và phải chịu thuế. Ví dụ: thành viên câu lạc bộ thể thao

Các khoản hoàn lại chi phí thường không có trong biên phiếu.

Lương làm việc tăng ca:

Nếu nhân viên làm việc trên 40 giờ/1 tuần thì công ty sẽ phải trả lương làm thêm giờ cho nhân viên trừ khi họ làm việc ở vị trí Quản lý.

Các công ty có ý định sử dụng làm thêm giờ thường xuyên phải có văn bản thỏa thuận giữa nhân viên và ban quản lý thường được gọi là “Điều 36” và nộp cho Văn phòng Kiểm tra Tiêu chuẩn Lao động Nhật Bản.

Thỏa thuận này thường được gọi là “Điều 36” vì nó đề cập đến Điều 36 của Luật Lao động Nhật Bản. Báo cáo này nên được cập nhật hàng năm.

Nghỉ phép ngắn hạn / nghỉ phép dài hạn

Nghỉ phép ngắn hạn và nghỉ phép dài hạn không được quy định trong luật lao động việc làm. Đó là vấn đề thỏa thuận giữa công ty và nhân viên. Thông thường nhân viên có thể nghỉ phép ngắn hạn không lương.

Nghỉ thai sản

Chế độ nghỉ thai sản đảm bảo ở Nhật Bản bao gồm 6 tuần trước ngày sinh đến 8 tuần sau sinh. Nhân viên có thể trở lại làm việc sớm hơn sau khi được sự chấp thuận của bác sĩ.

Nghỉ dưỡng trẻ em

Giữ trẻ áp dụng cho cả nhân viên nữ và nam giới.

Ngày giữ trẻ bắt đầu từ ngày sau khi nghỉ thai sản kết thúc (tức là 8 tuần sau ngày sinh), đến ngày trước khi đứa trẻ đến 1 tuổi.

Nếu người phối ngẫu của nhân viên cũng đang nghỉ dưỡng, thì phép nghỉ dưỡng có thể được gia hạn đến khi đứa trẻ đến 1 tuổi và 2 tháng. Thời gian mà mỗi bên cha mẹ nghỉ phép giữ trẻ không được vượt quá một năm.

Bồi thường trong thời gian nghỉ thai sản

Trong thời kỳ nghỉ thai sản, mức lương của nhân viên sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả đến mức giới hạn khoảng 2/3 mức lương cơ bản.

Nếu công ty quyết định thanh toán một khoản tiền nhất định trong thời gian này, số tiền được bảo hiểm xã hội sẽ được giảm, nghĩa là thanh toán của công ty trong thời gian nghỉ việc cùng với khoản bảo hiểm xã hội sẽ không vượt quá 2/3 mức lương cơ bản

Bồi thường trong thời gian nghỉ dưỡng  giữ trẻ

Trong thời gian giữ trẻ, tiền bảo hiểm sẽ được bảo hiểm lao động chi trả. Công ty có thể đóng góp một số tiền nhất định trong thời gian này. Tuy nhiên tổng số tiền không được vượt quá 2/3 mức lương cơ bản Ngày nghỉ phép trả thêm mà thường được cấp bởi Công ty

Nghĩ khi có người thân trong gia đình mất

 

Cái chết của một người cha, người mẹ, người phối ngẫu, hoặc con tối đa trong 5 ngày

Trong trường hợp này, số ngày cần thiết cho một chuyến đi khứ hồi bay về nước có thể được coi là nghỉ phép; các ngày khác có thể được cung cấp ngoài số ngày nêu trên.

Cái chết của ông bà, cháu, anh chị em ruột, vợ / chồng của con, hoặc cha mẹ của vợ / chồng: tối đa là 3 ngày.

Trong trường hợp (a) hoặc (b), khi nhân viên là người đứng đầu hoặc thành viên chính của gia đình, nghĩa là người phụ trách sắp xếp dịch vụ tang lễ, thì sẽ được hưởng thêm 2 ngày nghỉ thêm nữa.

Nghỉ phép kết hôn

Khi một nhân viên kết hôn, sẽ được nghĩ phép 5 ngày

Nghỉ phép bồi thẩm đoàn

Khi một nhân viên được bầu làm bồi thẩm viên và phải ra tòa: số ngày được chấp thuận theo như yêu cầu từ phía hội thẩm.

Nghỉ công cộng

Khi nhân viên làm nhiệm vụ công: số ngày được thông qua

 

Điều cần biết về chế độ lao động việc làm ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, người lao động được mong đợi sẽ làm việc chăm chỉ và thể hiện sự trung thành và lòng tôn trọng của họ đối với công ty để đổi lấy mức độ bảo đảm việc làm và lợi ích như trợ cấp nhà ở, bảo hiểm tốt, sử dụng các tiện ích giải trí, tiền thưởng và lương hưu, càng có thâm niêm làm làm việc lâu năm, càng dễ được khen thưởng.

Theo nguyên tắc chung, công ty càng lớn thì lợi ích của nhân viên càng nhiều. Các công ty lớn có lợi ích, an ninh và tiện nghi sinh hoạt nhưng thấp trên tiền lương căn bản. Các công ty liên doanh nhỏ thường phải trả mức lương cơ bản cao hơn và các ưu đãi về hiệu quả hoạt động, nhưng cung cấp ít an ninh và tiện nghi ít. Đó là một cách đánh đổi.

Nghỉ có lương:

Nhân viên thường trực và nhân viên hợp đồng việc làm được nghỉ ít nhất 10 ngày/1 năm và sau 6 tháng làm việc sẽ tăng lên 20 ngày với những lao động làm việc có thâm niên làm từ 6,5 năm trở lên trong làm dịch vụ. Phụ cấp này có thể được xếp hạng theo tỷ lệ làm việc một phần năm.

Thời gian nghĩ có lương không ít hơn 15 ngày vào các ngày lễ ở Nhật mỗi năm, cộng với nhiều công ty đóng cửa trong một thời gian theo luật lao động quy định là vài ngày vào mùa hè hoặc trong suốt Năm mới.

Nghỉ bệnh:

Nhìn chung, không có quyền nghỉ ốm nào ở Nhật Bản. Khi nhân viên bị bệnh, họ sử dụng kỳ nghỉ hưởng lương của mình để nghỉ phép. Một số công ty nước ngoài cho phép nhân viên nghỉ việc ốm đau như một lợi ích đặc biệt.

An sinh xã hội:

Có hai loại chính của an sinh xã hội:

1) “Kokumin kenko hoken” hoặc “Bảo hiểm sức khoẻ của công dân”. Điều này chủ yếu nhằm vào những người tự làm chủ hoặc những người lao động việc làm tạm thời hoặc bán thời gian dài hạn (gọi là “freeters” ở Nhật). Đó là một hệ thống mà theo đó các cá nhân đăng ký tìm việc làm tại văn phòng chính quyền địa phương của mình và trả phí bảo hiểm hàng tháng, được đánh giá theo thu nhập.

Bảo hiểm này bao gồm 70% chi phí cho việc điều trị y tế. Nhiều người cũng tự mua bảo hiểm cho riêng mình để trang trải cho 30% chi phí khác, chỉ trong trường hợp bệnh nặng hoặc thương tích.

“Kokumin kenko hoken” rẻ hơn đáng kể đối với cá nhân so với lựa chọn dưới đây vì nó chỉ bao gồm bảo hiểm y tế, không có gì khác. Như vậy, nó là lựa chọn ưa thích của nhiều người nước ngoài sống và lao động ở Nhật Bản, những người không có ý định ở đây lâu dài.

2) “Shakai Hoken” hoặc “An Sinh Xã Hội”. Đây là một kế hoạch toàn diện hơn nhiều so với ở trên, và là một hệ thống đóng góp, trong đó 50% chi phí bảo hiểm hàng tháng được bao trả bởi cá nhân thông qua khấu trừ từ tiền lương tại nguồn và 50% ở chủ doanh nghiệp.

Shakai Hoken bao gồm 4 điều: Bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp. Với mức độ bao phủ toàn diện như vậy, chi phí cho nhân viên thường cao gấp đôi, hoặc cao hơn mức bảo hiểm y tế ở mức 1) ở trên.

Lao động nước ngoài ngắn hạn – những người nước ngoài chỉ ở Nhật Bản trong một vài năm – thường cố gắng tránh đăng ký An Sinh Xã Hội và chọn 1) ở trên hoặc mua bảo hiểm do một nhà cung cấp nước ngoài cung cấp vì nó sẽ rẻ hơn đáng kể làm như vậy. Ngoài ra, trừ khi họ làm việc tại Nhật Bản từ 20 năm trở lên, họ sẽ không bao giờ nhận được yêu cầu trợ cấp hưu trí một phần của khoản thanh toán An Sinh Xã Hội của họ.

Trên đây là những vấn đề sơ lược nhất về những ưu tiên lao động, cho những ai hiện đang sắp hoặc có ý định tìm việc làm , đi làm việc ở Nhật Bản.